31/10/2018

Dimpact samenwerking verlengd

Op 1 oktober 2018 heeft MY-LEX de huidige samenwerking met Dimpact verlengd voor de komende jaren. MY-LEX is verheugd dat het gewaardeerde contact met de Dimpact lid-gemeenten, na een periode van 3 jaar, voortgezet kan worden.

De contentintegratiesystemen MY-LEX Overheid® en MY-LEX Sociaal Domein® zijn momenteel al onderdeel van het Dimpact-basispakket. Om gehoor te geven aan de collectieve wens van de leden, heeft Dimpact verzocht om een verlenging van het gebruik van de MY-LEX® software en een uitbreiding van het aangeboden pakket modules.

Met de nieuwe overeenkomst kunnen alle 31 lid-gemeenten gebruik maken van het complete scala aan mogelijkheden dat MY-LEX te bieden heeft.

Bijvoorbeeld MY-LEX Legacy®. Op dit moment hebben veel leden last van “data in oude systemen”. Men wil uitfaseren, kosten besparen en schoon beginnen in het nieuwe zaaksysteem. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat alle lopende zaken meegenomen worden en dat een deel wordt ingeladen in het e-Depot. MY-LEX heeft geluisterd naar deze wens van de gebruiker (niet meer geconfronteerd worden met een complete en complexe datamigratie) en MY-LEX Legacy® op de markt gebracht.

MY-LEX Maps® is een ander voorbeeld. Een geavanceerd en tegelijkertijd laagdrempelig informatiesysteem voor de hele organisatie, dat het vinden van de attributen (en locaties) van objecten centraal stelt. Daarnaast biedt MY-LEX Maps® voor het eerst de mogelijkheid om met een druk op een knop, alle relevante interne en externe informatie over een bepaald object te vinden en geografisch gepresenteerd te krijgen (Omgevingswet).

Een bijzonder verzoek van Dimpact was de koppeling met het e-Suite zaaksysteem. Dit zal MY-LEX op een nieuwe manier gaan verzorgen dan voorheen. Indien Dimpact lid-gemeenten ook andere interne bronnen met de MY-LEX software gekoppeld willen hebben, dan kunnen zij dit bespreekbaar maken.

MY-LEX ziet uit naar de voortzetting van de jarenlange samenwerking met Dimpact en is ervan overtuigd dat alle lid-gemeenten optimaal kunnen profiteren van een efficiënte en eenvoudige toegang tot alle relevante informatie.