Over ons

MY-LEX is een softwarebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van contentintegratietechnologie en –oplossingen.

Stimulanz

MY-LEX Sociaal Domein® wordt door de samenwerking met Stimulans standaard met de Stimulansz thesaurus uitgeleverd om tot betere zoekresultaten te komen. De Stimulansz adviesteksten (evenals de adviesteksten van een gemeente zelf) kunnen in MY-LEX Sociaal Domein® worden opgenomen. Hiervoor dient de gemeente wel te beschikken over een abonnement op de Stimulansz adviesteksten. www.stimulansz.nl

Sdu Uitgevers

Dankzij een samenwerking met Sdu Uitgevers, maakt Sdu VIND een onderdeel uit van de bronnen die via MY-LEX Overheid® en MY-LEX Sociaal Domein® kunnen worden ontsloten. De Sdu VIND adviesteksten (evenals de adviesteksten van de gemeente zelf) kunnen in de MY-LEX® portalen worden opgenomen. Hiervoor dient de gemeente wel te beschikken over een abonnement op Sdu VIND. www.sdu.nl/vind

VNG

MY-LEX® heeft sinds 2013 een samenwerkingsovereenkomst met VNG. VNG is partner van gemeenten op het gebied van informatie en ondersteunt henmet het professionaliseren en het door ontwikkelen van informatiemanagement. Het doel hiervan is een transparante overheid, efficiëntie door samenwerking van overheidsorganisaties en collectieve informatie lokaal vindbaar en toepasbaar maken. Als partner is MY-LEX® een voorkeursleverancier van ICT oplossingen voor de gemeentelijke markt. www.vng.nl

Dimpact

Dimpact lidgemeenten maken gezamenlijk gebruik van een pallet van software-oplossingen. Voor gemeenten is integrale ontsluiting van informatie van essentieel belang voor goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Dimpact wil dit bereiken door informatiebronnen te integreren en eenvoudig te ontsluiten voor gebruikers. Dat is de kracht die Dimpact ziet in de MY-LEX Overheid® en MY-LEX Sociaal Domein® producten van MY-LEX®. www.dimpact.nl